Vad menas?

Vad är skillnaden mellan sunni och shia?

Sunni och shia är två olika grupper inom islam som har olika syn på vilka ledare som ska styras efter Muhammeds död. Sunniterna utgör den största gruppen inom islam, medan shiiterna är en mindre grupp. Trots att båda grupperna har gemensamma grundläggande trosuppfattningar finns det en del viktiga skillnader mellan sunni- och shiamuslimer.

En av de viktigaste skillnaderna mellan sunni och shia är deras syn på vilka ledare som ska vara efterföljare till Muhammed. Sunniterna anser att de första fyra kaliferna efter Muhammed, inklusive Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali, var rättvisa och godkända ledare. Shia-muslimer, å andra sidan, anser att endast Ali och hans efterföljare, inklusive hans sonson Husayn, var riktiga efterföljare till Muhammed.

En annan viktig skillnad mellan sunni- och shiamuslimer är deras syn på tolkningen av islamiska texter. Sunniterna lägger stor vikt vid de skrifter och lärorna som utvecklades under de första fyra kalifernas tid, medan shiiterna lägger stor vikt vid lärorna och texterna som utvecklades inom shiamuslimernas grupp.

Det finns alltså en del skillnader mellan sunni- och shiamuslimer, även om båda grupperna tillhör islam och har gemensamma grundläggande trosuppfattningar. Skillnaderna handlar främst om synen på ledarskap efter Muhammeds död och tolkningen av islamiska texter. Båda grupperna är viktiga inom islam, och de har båda bidragit till utvecklingen av religionen genom åren.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar