Vad menas?

Vad är skillnaden mellan sunni och shia?

Islam är en av världens största religioner och precis som inom andra stora trosinriktningar har den olika tolkningar och riktningar. De två mest framstående inom islam är sunni och shia. Även om båda riktningarna delar grundläggande trosuppfattningar och läror inom islam, finns det betydande skillnader mellan dem, både historiskt och teologiskt.

Historisk bakgrund

Skillnaden mellan sunni och shia uppstod ursprungligen på grund av en politisk konflikt om vem som skulle efterträda profeten Muhammed efter hans död 632 e.Kr.:

Huvudsakliga teologiska skillnader

Även om sunni och shia delar många centrala trosuppfattningar, finns det några distinkta teologiska skillnader:

Ritualer och praxis

Det finns även skillnader i hur de två riktningarna praktiserar sin tro:

Sammanfattning

Sunni och shia är de två huvudsakliga inriktningarna inom islam med skillnader som har sitt ursprung i en tidig politisk splittring. Med tiden har dessa skillnader vuxit och inkluderar nu teologiska, ritualistiska och praktiska aspekter. Trots dessa skillnader delar båda grupperna en gemensam tro på Koranen, profeten Muhammed och de grundläggande läror och praxis som definierar islam.

Texten uppdaterades 2023-10-02

Skriv en kommentar