Vad menas?

Vad är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende?

Självkänsla och självförtroende är två relaterade begrepp som båda handlar om hur en person uppfattar sig själv och sin förmåga att hantera olika situationer. Självkänsla handlar om hur en person generellt uppfattar sig själv, medan självförtroende handlar om hur en person uppfattar sin förmåga att hantera specifika situationer eller uppgifter. Således kan man ha en bra självkänsla och samtidigt ha lågt självförtroende i vissa situationer, eller tvärtom. Att ha en bra självkänsla och självförtroende är viktigt för att kunna möta livets utmaningar på ett bra sätt och för att kunna uppnå personliga mål.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar