Vad menas?

Vad är skillnaden mellan riksdagen och regeringen?

Riksdagen och regeringen är två centrala delar av det politiska systemet i Sverige och de har olika roller och ansvarsområden.

Riksdagen

Riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ och består av 349 ledamöter som väljs i allmänna val vart fjärde år. Dess uppgift är att stifta lagar, besluta om statens budget och kontrollera regeringen och dess administration. Riksdagen är alltså det lagstiftande organet i landet.

Regeringen

Regeringen består av statsministern och de ministrar som statsministern utser. Regeringens huvudsakliga uppgift är att genomföra de lagar och den budget som riksdagen har beslutat om. Regeringen är det verkställande organet och ansvarar för den dagliga administrationen och styrningen av landet. Regeringen föreslår också nya lagar och förändringar av befintliga lagar till riksdagen.

Kort sagt, riksdagen beslutar om lagar och budget, medan regeringen genomför de beslut som riksdagen fattar. Dessutom ska regeringen ständigt kontrolleras av riksdagen för att säkerställa att den agerar enligt de lagar och den budget som riksdagen har beslutat om.

Texten uppdaterades 2023-06-07


Kommentarer


#1   Anonym   2023-06-06 00:37  
Nja, både regeringen och statsministern utses av Riksdagen. Dessutom utser Riksdagen, genom grundlagarna, vem Sveriges Statschef ska vara (Kungen).

Statschefens uppgifter, i Sverige, är dock bara av representationell samt ceremoniell art!

Det vill säga Kungens politiska inflytande är mycket begränsat!

#2   Rickard   2023-06-07 13:41  
Tack Anonym, du har rätt i att vi har formulerat oss lite dåligt. Har ändrat lite i texten nu, stort tack!

Skriv en kommentar