Vad menas?

Vad är skillnaden mellan protestanter, katoliker och ortodoxa?

Protestanter, katoliker och ortodoxa är alla olika typer av kristna. Den största skillnaden mellan dessa tre grupper är deras olika syn på hur kyrkan ska organiseras och tolka religionen. Protestantismen uppstod som en reaktion mot det som sågs som överdriven auktoritet hos den katolska kyrkan. Protestanterna vill att var och en ska få läsa och tolka Bibeln på egen hand, och de tror inte på påvens oinskränkta makt. Katoliker och ortodoxa, å andra sidan, tror på en stark central ledning av kyrkan och på påvens auktoritet. Ortodoxa kristna finns främst i Östeuropa och Mellanöstern, medan katoliker finns över hela världen.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar