Vad menas?

Vad är skillnaden mellan likström och växelström?

Likström och växelström är båda typer av elektrisk ström, men de skiljer sig åt i hur de flödar och används. Likström, eller DC som det också kallas, är en strömform där elektronerna flödar i en rak linje utan att ändra riktning. Detta är den typ av ström som oftast används i batterier och solpaneler. Växelström, eller AC som det också kallas, är en strömform där elektronerna flödar i en riktning som växlar regelbundet, oftast i en vågform. Detta är den typ av ström som oftast används i elnät och hem, och kan ändras enkelt till olika spänningar och strömstyrkor med hjälp av transformatorer.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar