Vad menas?

Vad är skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet?

Jämlikhet och jämställdhet är två begrepp som ofta används i samma sammanhang, men som faktiskt har viss skillnad i betydelse. Jämlikhet handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller annan egenskap. Jämställdhet handlar om att män och kvinnor ska ha lika makt och inflytande i samhället, och att deras olika behov ska beaktas och tillgodoses på lika villkor.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar