Vad menas?

Vad är skillnaden mellan högskola och universitet?

I Sverige är högskola och universitet två olika typer av institutioner för högre utbildning. En högskola är en utbildningsanstalt som erbjuder akademiska program och utbildningar på kandidat- och masternivå. Högskolorna har oftast en mer praktisk inriktning och fokuserar på yrkesutbildningar och eftergymnasiala utbildningar. Universitet, å andra sidan, är en institution för högre utbildning som erbjuder grund- och forskarutbildningar på en högre akademisk nivå. Universiteten fokuserar på teoretisk forskning och har som mål att producera ny kunskap inom olika områden. Både högskolor och universitet kan bedrivas av staten eller av privata aktörer.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar