Vad menas?

Vad är skillnaden mellan gamla och nya testamentet?

Gamla testamentet och nya testamentet är två delar av Bibeln, den heliga skrift som används av kristna. Gamla testamentet består av de böcker som skrevs innan Jesus föddes, och som handlar om det judiska folket och deras historia, lagar och profeter. Nya testamentet däremot består av de böcker som skrevs efter att Jesus föddes, och som handlar om hans liv, lära och budskap. Nya testamentet innehåller också de första skrifterna om den kristna kyrkan och dess lära, och det anses vara grunden för den kristna tron. En annan skillnad mellan gamla och nya testamentet är att gamla testamentet skrevs på hebreiska och arameiska, medan nya testamentet skrevs på grekiska.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar