Vad menas?

Vad är skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder?

Funktionsnedsättning och funktionshinder är två begrepp som ofta används för att beskriva olika aspekter av olika typer av funktionsvariationer hos människor. En funktionsnedsättning är en begränsning eller avvikelse i en persons fysiska, mentala eller kognitiva förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Det kan vara en medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning, och det kan påverka en persons förmåga att göra saker som att se, höra, röra sig, kommunicera, lära och förstå.

Funktionshinder är en term som används för att beskriva de hindren som en person med en funktionsnedsättning kan stöta på i sin omgivning. Det kan till exempel handla om fysiska hinder, som trappor eller trånga utrymmen, eller om sociala hinder, som att inte bli tillräckligt respekterad eller inkluderad i samhället. Funktionshinder är oftast ett resultat av att samhället inte är anpassat för personer med funktionsnedsättningar, och det kan leda till att en person med en funktionsnedsättning inte har tillgång till samma möjligheter som andra.

En person med en funktionsnedsättning kan alltså ha ett funktionshinder, men det finns också personer med funktionshinder som inte har en funktionsnedsättning. En person med till exempel en rullstol kan ha svårt att komma in i ett hus som inte är anpassat för rullstolsanvändare, men det betyder inte nödvändigtvis att personen har en funktionsnedsättning. Det är viktigt att komma ihåg att funktionsnedsättning och funktionshinder är två olika saker, och att det är viktigt att se personen och inte bara deras funktionsnedsättning eller funktionshinder.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar