Vad menas?

Vad är skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen?

Fossila bränslen är bränslen som har bildats genom att döda växter och djur har pressats samman under jorden under miljontals år. Dessa bränslen, som till exempel olja och kol, är en begränsad resurs och deras utvinning och förbränning bidrar till den globala uppvärmningen genom att släppa ut stora mängder koldioxid i atmosfären.

Biobränslen, å andra sidan, är bränslen som har producerats av levande organismer eller av biprodukter från livsmedelsproduktion. De kan till exempel vara etanol som produceras av socker, majs eller vete, eller biodiesel som produceras av oljefrukter som raps eller soja. Biobränslen kan användas på samma sätt som fossila bränslen, men de är förnybara och deras förbränning bidrar inte till den globala uppvärmningen på samma sätt.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar