Vad menas?

Vad är skillnaden mellan etik och moral?

Etik och moral är två begrepp som ofta används tillsammans, men som faktiskt har viss skillnad i betydelse. Etik handlar om det vetenskapliga studiet av moral, det vill säga hur människor förstår och bedömer vad som är rätt och fel i olika sammanhang. Etik är en systematisk och kritisk undersökning av moraliska frågor, som syftar till att förstå och analysera olika moraliska perspektiv och värderingar. Moral däremot handlar om den personliga och kollektiva uppfattningen om vad som är rätt och fel, och om de värderingar och normer som människor har för att avgöra om en handling är god eller ond. I den bredare meningen handlar moral också om hur människor förhåller sig till varandra och samhället i stort, och om vilka ideal och principer som styr deras beteende.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar