Vad menas?

Vad är skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk?

Ekologiskt jordbruk och konventionellt jordbruk är två olika sätt att odla växter och sköta jorden på, men det finns en del skillnader mellan dem. Ekologiskt jordbruk handlar om att odla växter och djur på ett hållbart sätt, utan att använda syntetiska bekämpningsmedel eller gödningsmedel. Istället använder man naturliga metoder för att bekämpa skadedjur och förbättra jordens kvalitet, till exempel genom att använda kompost och naturliga biologiska preparat. Konventionellt jordbruk däremot handlar oftast om att använda syntetiska bekämpningsmedel och gödningsmedel för att maximera avkastningen och öka produktiviteten. Detta kan leda till en större skaderisk för djur och miljö, men det ger också möjlighet till högre avkastning och lägre produktionskostnader.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar