Vad menas?

Vad är skillnaden mellan djurcell och växtcell?

Djurceller och växtceller är båda celler, men de har vissa viktiga skillnader. En växtcell har en stjälk och en kärna, medan en djurcell inte har någon stjälk. Växtceller har också en cellvägg av cellulosa, medan djurceller saknar en sådan cellvägg. Växtceller kan också producera sin egen föda genom fotosyntes, medan djurceller måste få sin föda från andra källor.

En annan skillnad är att växtceller har en speciell organell som kallas kloroplaster, som är ansvarig för fotosyntesen. Djurceller saknar kloroplaster. Dessutom har växtceller vanligtvis en stor så kallad vakuol (vätskefylld organell), medan djurceller saknar en sådan vakuol eller har en mycket mindre vakuol.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar