Vad menas?

Vad är skillnaden mellan debet och kredit?

Debet och kredit är två olika sätt att bokföra transaktioner i ett företags ekonomiska redovisning. Debet betyder att en transaktion är en utgift för företaget, medan kredit betyder att en transaktion är en inkomst för företaget. Detta innebär att när en transaktion bokförs som debet på ett konto, så minskar saldot på det kontot, medan när en transaktion bokförs som kredit på ett konto, så ökar saldot på det kontot. Det är viktigt att korrekt använda debet och kredit i bokföringen för att säkerställa att företagets ekonomiska redovisning är korrekt och att man kan göra rättvisande analyser av företagets ekonomiska ställning.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar