Vad menas?

Vad är skillnaden mellan astronomi och astrologi?

Astronomi och astrologi är två olika ämnen som ibland kan förväxlas med varandra, men som i grunden är väldigt olika. Astronomi är en vetenskaplig disciplin som handlar om studiet av universum, inklusive saker som stjärnor, planeter, galaxer och det fysiska fenomen som förekommer i rymden. Astrologi är däremot en gammal praktik som handlar om att förutsäga händelser baserat på ställningen och rörelsen hos himlakropparna. Astrologi anses oftast inte vara en vetenskaplig disciplin, eftersom det saknar grund i vetenskaplig metodik och dess förutsägelser inte kan verifieras.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar