Vad menas?

Vad är skillnaden mellan ADHD och ADD?

ADHD och ADD är två olika tillstånd som är relaterade till varandra, men som har vissa viktiga skillnader. ADHD, eller uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet, är ett tillstånd som kännetecknas av svårigheter att koncentrera sig, impulsivitet och hyperaktivitet. Det kan påverka en persons förmåga att prestera väl i skolan, på jobbet och i andra vardagliga situationer. ADHD diagnostiseras vanligen hos barn, men det kan också förekomma hos vuxna.

ADD, eller uppmärksamhetsstörning utan hyperaktivitet, är ett liknande tillstånd som också kännetecknas av svårigheter att koncentrera sig och uppmärksamma detaljer. Skillnaden mellan ADHD och ADD är att personer med ADD inte uppvisar samma nivå av hyperaktivitet som personer med ADHD. ADD diagnostiseras oftast hos barn och unga vuxna, och det kan vara svårt att skilja från andra tillstånd som kan påverka en persons förmåga att koncentrera sig.

Det finns alltså en del skillnader mellan ADHD och ADD, även om båda tillstånden är relaterade till varandra och kan ha liknande symptom. ADHD kännetecknas av hyperaktivitet, medan ADD inte innefattar hyperaktivitet. Båda tillstånden kan behandlas med läkemedel och/eller psykologiska metoder, och det är viktigt att söka professionell hjälp om man tror att man eller någon i ens närhet kan ha ADHD eller ADD.

Texten uppdaterades 2022-12-05

Skriv en kommentar