www.skillnaden.se

Välkommen till Skillnaden.se!

 

Vilka är vi?
Skillnaden utgörs av Bengt och Alva Thelander, båda med lång erfarenhet av arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, såväl med mångårigt socialt arbete som med ansvar för olika verksamheter. Vid behov har vi även tillgång till läkare och psykologresurs.

Vad kan vi hjälpa dig med?

  • Skillnaden kan svara för utveckling av arbetssätt och metoder vid missbruk och familjearbete, medverka vid sociala utredningar och med att utveckla stöd för utsatta familjer. Vi tar fram hemmalösningar för att undvika separationer och placeringar.
  • Vi kan utveckla nya former av öppenvårdsstöd och även ta fram arbetssätt för att personer med långvarigt behov av försörjningsstöd (socialbidrag) skall få en egen försörjning.
  • Vi har erfarenhet av missbrukare med dubbeldiagnos. Dessutom finns behörighet för ADDIS-intervjuer (Alkohol- och drogdiagnostiskt Instrument) för både ungdomar som vuxna med missbruk. Vi kan arbeta fram behandlings- och åtgärdsprogram.
  • Vi kan erbjuda ärendehandledning för mer komplicerade och sammansatta problemfamiljer, och även svara för att utforma bra insatser för individer med hotproblematik.
  • Behöver Du stöd i kvalitetsarbetet i din verksamhet? Vi kan erbjuda olika kvalitetsinstrument och delta i diskussioner om kvalitetsfrågor.
  • Är din klient i behov av ett strukturerat och personligt utformat boendestöd? Hör av dig så kan vi gemensamt utforma ett sådant i någon av de lägenheter vi har tillgång till.

  • Vi kan också hjälpa dig med rekrytering av familjehem för barn eller vuxna

  • Det sägs att ett gott skratt förlänger livet! Vi kan erbjuda en skrattstund för din arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Bengt Thelander
Skillnaden HB
Hemdalsvägen 36
72335 Västerås

Epost: thelander.bengt@gmail.com
Tel: 070-0478373